Uroplus s.r.o. je zmluvným partnerom Všeobecnej Zdravotnej poisťovni a Poisťovni Dôvera, zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.:

vszp   dovera   union