Cenník výkonov
platný od 1.9.2018

 euro

USG obličiek, mechúra, prostaty, na žiadosť klienta

20,- €

USG mieška, na žiadosť klienta

20,- €

GEN diagnostika- vyšetrenie moču/steru z uretry PCR metódou na pohlavné ochorenia /chlamýdie, mykoplazmy, ureaplazmy/, na žiadosť klienta

30,- €

Vyšetrenie močovej rúry a močového mechúra flexibilným optickým prístrojom, na žiadosť klienta

10, - €

Intravenózne podanie infúzie, na žiadosť klienta

15, - €
1 infúzia

Vyšetrenie samoplatcu (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie)

50,- €

Vyšetrenie močovej rúry a močového mechúra flexibilným optickým prístrojom - samoplatca

40,- €

USG obličiek, mechúra, prostaty – samoplatca

30,- €

USG mieška – samoplatca

30,- €

Moč kultivácia, moč sediment, ejakulát kultivácia, odbery biologických materiálov – samoplatca

10,- €
každá položka

Preventívna urologická prehliadka – častejšie, ako určuje zákon o zdravotnej starostlivosti – mimo platby zdravotnej poisťovne, na žiadosť klienta

50,- €

Konzultácia mimo úhrady zdravotnou poisťovňou

50, - €

Punkcia hydrokély resp.iného cystického ložiska, na žiadosť klienta   

50, - €

Frenuloplastika v lokálnej anestéze, na žiadosť klienta

100, - €

Frenuloplastika v lokálnej anestéze, samoplatca

250, - €

Excízia, exstirpácia, exkochleácia (odstránenie) benígnych tumorov v oblasti genitálu – lipóm, kondylóm atď. v lokálnej anestéze, na žiadosť klienta

70, - €

Excízia, exstirpácia, exkochleácia (odstránenie) benígnych tumorov v oblasti genitálu – lipóm, kondylóm atď. v lokálnej anestéze, samoplatca

150, - €

USG mieška, na žiadosť klienta